Blue Flower

FOLMER LARSENSVEJ OG STORMLYVEJ 

Grundejerforeningen for Folmer Larsensvej og Stormlyvej er beliggende i Klintehuse ved Nykøbing Sjælland, Odsherred kommune.

Grundejerforeningens område omfatter indtil 31 matrikler, der blev udstykket til sommerhusområde i 1960. 

Grundejerforeningen er stiftet den 24. november 2012.

Kontingent for 2024 er 400 kr. Betalingsfrist er den 1. marts 2024. Konto i Dragsholm Sparekasse er en foreningskonto, reg.nr. 0537 konto 0000902209. Venligst skriv efternavn og adresse, f.eks. FLV XX eller SLV YY, i meddelelser til modtageren.

Bestyrelsen vil meget gerne oplyses om eventuelle ændringer i medlemmers mailadresse og telefon, de bedes venligst sendt til formanden på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Foreningen har også en privat facebookgruppe som man kan blive medlem af ved henvendelse til formanden via mail eller på Messenger.

Der blev den 13. maj 2023 holdt generalforsamling i grundejerforeningen i Højbygårds aktivitetscenter i god stemning og med mange konstruktive bidrag fra de 13 fremmødte. 11 husstande var repræsenteret, 8 ved fremmøde og 3 ved fuldmagt da de pågældende var forhindret i at komme.

En stor tak til alle 11 fremmødte beboere for en vældig hyggelig og nyttig fælles vejdag den 8. juli 2023. Vi fik fyldt fugerne i vejen på Stormlyvej ud efter nogle kraftige byger, fik frigjort vejskilte for løv, og der var også hjælp at få til vejrabatter, beskæring af buske/træer ud mod vejen.
Og Martin og Kirsten kom med yderst lækre tærter!

Der har nemlig meldt sig flere til en gruppe som gerne vil være dem der måtte ønske det, behjælpelig med at overholde kommunens regler om at beskære buske og træer i vejrabatten helt til skel og overholde frihøjdekravene om 3,5 m over vejrabat og 4,5 m over vejarealet så også større køretøjer kan passere. Vejrabatten er en del af vejarealet, og grundejeren har pligt til at holde rabatten frit tilgængelig så biler, cykler og gående frit kan passere.
Se kommunens regler her:

https://www.odsherred.dk/da/bo-og-leve/bolig-og-byggeri/bolig/skel-beplantning-og-hegn/beskaering-af-beplantning/

Henvendelse til formanden hvis man ønsker hjælp fra hjælpegruppen til beskæring af træer og buske i rabatten.

På generalforsamlingen den 13.5.2023 besluttedes det også at kontingentet for 2024 er uændret 400 kr.

Vejdag 2024 er lørdag den 6. juli hvor vi mødes kl. 10 på Folmer Larsensvej 11.

Dato for generalforsamlingen i 2024 er fastsat til lørdag den 7. september. Den vil som sidste år finde sted i Højby aktivitetscenter.

På generalforsamlingen vedtoges også et sæt ordensregler der indeholder en række henstillinger til hvordan vi bedst tager hensyn til hinanden. De ligger under fanebladet øverst på siden under Generel information hvor f.eks. også foreningens vedtægter kan findes, senest revideret på generalforsamlingen i 2022.

På generalforsamlingen genvalgtes den nuværende bestyrelse, som består af Frank Østergaard FLV11 (formand og sekretær), Martin Galster SLV6 (næstformand), Niels Erik Birkbak FLV12 (kasserer), Line Glargaard FLV16-18, Claus Paaske FLV8. Som suppleant nyvalgtes Helle Gundersen FLV4.

Husk at man som forbruger hos Nyrup Vandværk kan tilmelde sig vandværkets sms-tjeneste i tilfælde af driftsforstyrrelser mv. Det sker via hjemmesiden www.nyrupvandforsyning.dk, under menubladet 'teknik'. Vandværket anbefaler at man lukker for vandet når man forlader huset.

Man kan om ønsket blive medlem af Nyrup badebrolaug: www.nyrupbadebro.dk 
Påskesøndag den 31.3. 2024 bar glade frivillige, også nogle fra vores grundejerforening, badebroelementerne ned på stranden.