Blue Flower

FOLMER LARSENSVEJ OG STORMLYVEJ 

Grundejerforeningen for Folmer Larsensvej og Stormlyvej er beliggende i Klintehuse ved Nykøbing Sjælland, Odsherred kommune.

Grundejerforeningens område omfatter indtil 31 matrikler, der blev udstykket til sommerhusområde i 1960. 

Grundejerforeningen er stiftet den 24. november 2012.

 

Hyggeeftermiddag 2018

Den årlige hyggeeftermiddag afholdes lørdag den 8. september 2017 kl. 14.00 hos Helle og Ingmar, Folmer Larsensvej 11.
Der udsendes særskilt invitation.

 

Kontingent 2018

Kontingent for 2018 udgør 200 kr. og skal betales senest 30. juni 2018. 

Betaling kan foretages ved overførsel til foreningens bankkonto:  Danske Bank - konto nr. 1551-11273327. 

Husk at angive betaler navn og adresse og gerne e-mail adresse